ติดต่อเรา

สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร
ถนนไอทียู
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
47000
โทรศัพท์ 042-732-664