จังหวัดสกลนคร จะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 17 ชนิดกีฬา

จังหวัดสกลนคร จะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3    ณ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 17 ชนิดกีฬา

Clip