ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร 23 – 25 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

0001 0002

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

โดย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

 

0003 0004

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

 

0005 0006

 

รับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จาก อาจารย์ ประคองสุข กั้วมาลา

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 

0007 0008

ฝึกภาคปฏิบัติ การตัดสินกีฬาฟุตซอล จาก อาจารย์ ประคองสุข กั้วมาลา

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 

0009 0010

สรุปการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

โดย อาจารย์สุขสันต์ หัตถสาร ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 

0011 0012

พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

โดย คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

 

0013 0014

พิธีปิด การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ โฮมวงศ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร