1 เหรียญทอง จากการแข่งขันมหกรรมกีฬา Air sea land games Thailand opan 2015

0001

0002

0003
1 เหรียญทอง จากการแข่งขันมหกรรมกีฬา Air sea land games Thailand opan 2015 ระหว่างวันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายศิวกร อุปครราช รุ่น บุคคลทั่วไป